Concurso de Traslados

www.anpegalicia.es - No título que figuran os créditos: 1 crédito 10 horas. - Titulacións de primeiro ciclo: Non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación. - Non se baremará polo subapartado 3.1.2 ningún título de Máster esixido para ingreso na función pública docente. - Aos títulos obtidos no estranxeiro ou expedidos por institucións docentes doutros países, deberá anexarse ademais a correspondente homologación. - As actividades de formación serán válidas se son homologadas ou se son organizadas (non colabora- cións) polas universidades. Deben incluir sinatura rector ou vicerrector universidade. - Nas actividades superadas súmanse as horas, restos demenos de 10 horas non puntúan. - Nos impartidos non puntúan restos inferiores a 3 horas. - Os nomeamentos de cargos directivos teñen que estar asinados polo Delegado/a de Educación ou Xefe/a da Xefatura Territorial.- - O ciclo elemental dos EOI equivale ao nivel intermedio e no nivel B1 doMCER. - O clico superior dos EOI equivale ao nivel avanzado e ao nivel B2 doMCER. - Apart. 4.3: Como xa conseguira ANPE, puntua- ranse: Coordinador /a proxecto abalar, Centro Plurilingüe, sección bilingüe, auxiliares de conversa asesor/a Siega e asesor/a da Consellería., e responsables de dinamizacións das TIC., de biblioteca, de convivencia escolar, da mellora de calidade educativa e de prog. internacionais. - Vacantes : Ademais das previstas no momento da convocatoria, as que se produzan por xubilación forzosa (70 anos) no curso 22/23 e as que se produzan ata o 31 de decembro de 2022 pola causa que sexa e as que resulten da resolución de concurso. - Ofertaranse vacantes itinerantes PT yAL. - Ofertaranse vacantes itinerantes nos CRAs, excepto de infantil e primaria. - Nas peticións por localidade non se inclúe CRAs. Débese facer petición diferenciada. - Incluiranse tamén as vacantes existentes nas extensións das EOIs e vacantes de Formación Profesional básica nos CIFP. “Os novos méritos que non figuren no expediente electrónico deben alegarse desde a aplicación do CXT en Datos persoais creando unha instancia e enviarase directamente pola sede electrónica. Os méritos que figuren no expediente electrónico pero non estén correctamente baremados deberán alegarse no prazo de reclamacións e/ou renuncias. Non se permite documenta- ción coa solicitude doCXT.” ANPE GALICIA Centro de Negocios Compostela Norte Rúa Xosé Chao Rego, 8 - baixo 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono 981 55 23 93 galicia@anpe.es santiago@anpe.es ANPE CORUÑA C/. Fernando Macías, 10-1º A3 15004 A Coruña 981 27 19 15 - 651 866 058 acoruna@anpe.es Sede SANTIAGO Centro de Negocios Compostela Norte Rúa Xosé Chao Rego, 8 - baixo 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 981 55 23 93 - santiago@anpe.es ANPE LUGO San Roque, 94-98, Entpla. izq. 27002 Lugo 982 22 79 12 lugo@anpe.es ANPE OURENSE Progreso, 83 - 1º D - 32004 Ourense 988 25 58 52 ourense@anpe.es ANPE PONTEVEDRA-VIGO C/. República Argentina, 10 - Entlo. Oficina 3 36201 Vigo (Pontevedra) 986 43 70 43 anpe@mundo-r.com - pontevedra@anpe.es Síguenos en: ANPE GALICIA NOVIDADE!!!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODE4NjI=